© 2024 Starline d.o.o. Sva prava zadržana (Impresum).

Logo

Tim

Uprava

Adis Kepeš

Adis Kepeš
Generalni Direktor

E-mail: adis.kepes@starline.ba
Web: http://www.starline.ba/

Damir Alispahić

Damir Alispahić
Izvršni Direktor

E-mail: damir.alispahic@starline.ba
Web: http://www.starline.ba/

Jasmin Kulić

Jasmin Kulić
Direktor Postprodaje

E-mail: jasmin.kulic@starline.ba
Web: http://www.starline.ba

Prodaja novih putničkih vozila

Aldijana Mušović

Aldijana Mušović
Voditeljica prodaje putničkih vozila

Telefon: +387 33 475 575
Mobilni: +387 63 338 535
Fax: +387 33 475 578
E-mail: aldijana.musovic@starline.ba
Web: http://www.starline.ba/

Tamara Nišević Gojak

Tamara Nišević Gojak
Prodajna savjetnica za nova putnička vozila

Telefon: +387 33 475 575
Mobilni: +387 63 772 365
Fax: +387 33 475 584
E-mail: tamara.nisevic@starline.ba
Web: http://www.starline.ba/

Almir Gogić

Almir Gogić
Korporativni prodajni savjetnik za nova putničkih vozila

Telefon: +387 33 475 572
Mobilni: +387 63 580 480
Fax: +387 33 475 578
E-mail: almir.gogic@starline.ba
Web: http://www.starline.ba/

Prodaja rabljenih putničkih vozila

Eldar Zendeli

Eldar Zendeli
Prodajni savjetnik za rabljena putnička vozila

Telefon: +387 33 475 575
Mobilni: +387 61 426 738
E-mail: eldar.zendeli@starline.ba
Web: www.starline.ba

Dejan Mićanović

Dejan Mićanović
Prodajni savjetnik za rabljena putnička vozila

Telefon: +387 33 475 575
Mobilni: +387 61 365 676
Fax: +387 33 475 578
E-mail: dejan.micanovic@starline.ba
Web: http://www.starline.ba/

Prodaja komercijalnih vozila

Zerina Kadrić

Zerina Kadrić
Voditeljica prodaje komercijalnih vozila

Telefon: +387 33 475 581
Mobitel: +387 63 259 288
E-mail: zerina.kadric@starline.ba
Web: http://www.starline.ba/

Nedim Mulaosmanović

Nedim Mulaosmanović
Prodajni savjetnik za komercijalna vozila

Telefon: +387 33 475 572
Mobilni: +387 61 583 061
Fax: +387 33 475 578
E-mail: nedim.mulaosmanovic@starline.ba
Web: http://www.starline.ba/

leo (1)

Leo Katz
Prodajni savjetnik za teretna vozila

Telefon: +387 33 475 581
Mobilni: +387 61 549 950
Fax: +387 33 475 578
E-mail: leo.katz@starline.ba
Web: www.starline.ba

Servis

Jasmin Kulić

Jasmin Kulić
Direktor Postprodaje

Telefon: +387 33 475 571
Mobilni: +387 63 772 367
Fax: +387 33 407 001
E-mail: jasmin.kulic@starline.ba
Web: http://www.starline.ba

Haris Avdagić

Haris Avdagić
Servisni savjetnik

Telefon: +387 33 475 587
Mobilni: +387 63 772 369
Fax: +387 33 475 584
E-mail: haris.avdagic@starline.ba
Web: http://www.starline.ba/

Armin Galošević

Armin Galošević
Servisni savjetnik

Telefon: +387 33 475 570
Mobilni: +387 63 772 366
Fax: +387 33 407 001
E-mail: armin.galosevic@starline.ba
Web: http://www.starline.ba/

Faruk Subašić
Servisni savjetnik

Telefon: +387 33 475 570
Mobilni: +387 62 887 015
E-mail: faruk.subasic@starline.ba
Web: http://www.starline.ba/

Prodaja rezervih dijelova

Faruk Fejzić

Faruk Fejzić
Prodaja rezervnih dijelova i servisnih usluga

Telefon: +387 33 475 586
Mobilni: +387 63 396 750
E-mail: faruk.fejzic@starline.ba
Web: http://www.starline.ba/

Nermin Škoro

Nermin Škoro
Prodaja rezervnih dijelova

Telefon: +387 33 475 576
Mobilni: +387 63 772 992
E-mail: nermin.skoro@starline.ba
Web: http://www.starline.ba/

Star Assistant

Sena Kasumović

Sena Kasumović
STAR Assistent

Telefon: +387 33 475 570
Fax: +387 33 407 001
E-mail: sena.kasumovic@starline.ba
Web: http://www.starline.ba/

Marketing

Fazira Kahriman
Marketing

Telefon: +387 33 475 575
Mobilni: +387 63 794 999
Fax: +387 33 475 584
E-mail: fazira.kahriman@starline.ba
Web: http://www.starline.ba/